Civiel recht en verbintenissenrecht

Advocatenkantoor El Joghraf kan u bijstaan indien uw schade heeft geleden door een overeenkomst met derden. Het kan zo zijn dat u dan de overeenkomst wilt ontbinden of in sommige gevallen zelfs vernietigen. Deze twee rechtsgevolgen lijken op het eerste oog hetzelfde maar zijn totaal verschillend van elkaar. Zo is het dat een ontbinding er voor zorgt dat de verplichtingen uit de overeenkomst niet meer van toepassing zijn. Dus wat daarvoor over en weer is gedaan blijft staan. Indien de overeenkomst wordt vernietigd dan is dat met terugwerkende kracht. De situatie wordt gecreƫerd alsof de overeenkomst nooit heeft plaatsgevonden. Alle gedragingen/ goederen/ diensten die over en weer zijn gegeven dienen weer terug gegeven te worden.

Advocatenkantoor El Joghrafi kan u ook vooraf adviseren/bijstaan door meteen een juridisch geldige en voor u praktische overeenkomst op te stellen.

Bij een dergelijke overeenkomst is het soms belangrijk om algemene voorwaarden op te stellen zodat de spelregels voor alle situaties duidelijk zijn voor alle partijen. Hierbij kan Advocatenkantoor El Joghrafi middels expertise en ruime ervaring in bijstaan.