Mediation

Scheidingsbemiddeling en echtscheiding

Mensen die – ook in een moeilijk proces als een scheiding – mogelijkheden zien om in overleg te blijven, kunnen bij de heer Mohamed el Joghrafi te Rotterdam terecht voor mediation of scheidingsbemiddeling.

Scheidingsbemiddeling is bij uitstek geschikt om tot oplossingen te komen bij conflicten in de familiesfeer. Het kan dan gaan om een echtscheiding, het beëindigen van een geregistreerd partnerschap of het verbreken van een samenwoning. De scheidingsbemiddelaar verzamelt informatie van beide partijen, adviseert en ziet toe op een evenwichtige onderhandelingssituatie. Zijn de partijen samen tot een goede regeling gekomen, dan legt de mediator deze vast in een convenant en als er kinderen zijn, in een ouderschapsplan. Daarna regelt de mediator bij echtscheiding of  ontbinding van het geregistreerd partnerschap de procedure bij de rechtbank, die dan snel en zonder zitting uitspraak doet.

Scheidingsbemiddeling is ook goed mogelijk bij andere conflicten in de relatiesfeer, zoals geschillen over omgang, alimentatie of verdeling van een erfenis.

 

Voordeel van mediation

Het grote voordeel van bemiddeling is dat u samen zoekt naar oplossingen die voor alle partijen aanvaardvaar zijn. Dat vergroot de kans op een harmonieuze afwikkeling. Dit is, zeker als er ook kinderen bij de scheiding betrokken zijn, veelal van grote waarde. Scheidingsbemiddeling of mediation maakt het mogelijk om snel en met beperkte kosten tot creatieve oplossingen te komen.

Tarieven: Het is mogelijk om prijsafspraken te maken met de heer Mohamed el Joghrafi.