Personen en familierecht

Scheiding

U en uw partner besluiten uit elkaar te gaan en de gevolgen daarvan goed te regelen: zorg voor de kinderen, opstellen van een ouderschapsplan, vaststellen alimentatie, verdeling van vermogen en pensioenen, wie gaat waar wonen? Wilt u een langdurige en kostbare procedure voorkomen, met behoud van goed overleg, dan is bemiddeling (mediation) meestal de beste oplossing. Is dat niet mogelijk, of niet wenselijk, dan kiest ieder een eigen familierechtadvocaat.

Ook als ieder een eigen familierechtadvocaat heeft is het mogelijk om in overleg tot een oplossing te komen. Mr Karima el Joghrafi

De kosten van een scheiding zijn afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

 

Personen en Familierecht

Onder familierecht vallen o.a. alimentatiezaken, omgang, echtscheidingen, ontbinding geregistreerd partnerschap, verdeling gemeenschap van goederen of verrekening huwelijkse voorwaarden, pensioenverdeling, maar ook naamswijziging, adoptie, ondertoezichtstelling, curatele, ouderlijk gezag en wijzigingsverzoeken omgangs/zorgregelingen, partner- of kinderalimentatie.

Wilt u een alimentatieberekening laten maken? Heeft u behoefte aan een second opinion?

Voor alle vragen op het terrein van het personen- en familierecht kunt u terecht bij mr. Karima el Joghrafi, die als familierechtspecialist de zaak snel duidelijk heeft en u op deskundige wijze adviseert.