Sociaal zekerheidsrecht

Sociale zekerheid (Werkloosheidswet, WIA/WAO, Wet Werk en Bijstand, kinderbijslag, zorgverzekering)

Sociaal zekerheidsrecht is een gebied waar vrijwel iedereen mee te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan de WAO/WIA, de Werkloosheidswet of de Wet Werk en Bijstand. Maar het kan ook gaan om kinderbijslag of om een conflict over de zorgverzekering. De wetgeving is zeer complex en verandert voortdurend. Gedegen juridische bijstand is onontbeerlijk, want de belangen zijn groot. Bij een conflict met een uitkeringsinstantie gaat het immers vaak om een intrekking of verlaging van uw uitkering, met wegvallen of sterke verlaging van uw maandinkomen tot gevolg.
De wet- en regelgeving wordt de laatste jaren steeds strenger, waarbij de kwaliteit van de uitvoering soms lijdt onder het overheidsbeleid, waarin bezuinigingen centraal staan. Zo kan het gebeuren dat u jarenlang een arbeidsongeschiktheidsuitkering had en dan – na een korte medische keuring – ineens arbeidsgeschikt wordt verklaard, terwijl uw klachten niet zijn verminderd. Of u wordt geconfronteerd met een opschorting van uw bijstandsuitkering, omdat de sociale dienst vindt dat u niet voldoende informatie hebt verschaft, terwijl u zelf veronderstelde dat er niets aan de hand was.

 

Rechtsbijstand

In alle gevallen staat u als eenling tegenover een machtige, bureaucratische instantie, zoals het UWV of de sociale dienst van uw woonplaats. De uitkeringsinstantie neemt een beslissing en voert die vervolgens uit. Ook als u het daarmee niet eens bent en in bezwaar of beroep wilt gaan. Dat is erg ingrijpend, zeker als u voor uw dagelijks inkomen aangewezen bent op die uitkering. Het is belangrijk dat er dan snel en adequaat gereageerd wordt. Advocatenkantoor El Joghrafi heeft de kennis en ervaring om u op deskundige wijze bij te staan.