Rechtsgebieden

De advocaten zijn op de volgende rechtsgebieden werkzaam:

Personen en familierecht

U en uw partner besluiten uit elkaar te gaan en de gevolgen daarvan goed te regelen: zorg voor de kinderen, opstellen van een ouderschapsplan, vaststellen alimentatie, verdeling van vermogen en pensioenen, wie gaat waar wonen?

Bestuursrecht

Het algemeen bestuursrecht is een veelomvattend rechtsgebied dat, eenvoudig gezegd, regelt waar bestuursorganen zich aan moeten houden. Het bestuursrecht regelt ook hoe burgers en bedrijfsleven zich tegen het optreden van bestuursorganen kunnen beschermen.

Huurrecht

Het huurrecht is vanouds een van de specialismen van ons advocatenkantoor in Rotterdam, met de nadruk op het huurrecht voor woonruimte. De wet biedt huurders van woonruimte vrij veel bescherming.

Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht is een gebied waar vrijwel iedereen mee te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan de WAO/WIA, de Werkloosheidswet of de Wet Werk en Bijstand. Maar het kan ook gaan om kinderbijslag of om een conflict over de zorgverzekering.

Letselschade

Hebt u door toedoen van een ander letselschade opgelopen? Bijvoorbeeld door een verkeersongeval, bedrijfsongeval of medische fout? Dan wilt u vanzelfsprekend de maximale schadevergoeding waar u recht op heeft.

Mediation

Mensen die – ook in een moeilijk proces als een scheiding – mogelijkheden zien om in overleg te blijven, kunnen bij de heer Mohamed el Joghrafi te Rotterdam terecht voor mediation of scheidingsbemiddeling.

Civiel recht en verbintenissenrecht

Advocatenkantoor El Joghraf kan u bijstaan indien uw schade heeft geleden door een overeenkomst met derden. Het kan zo zijn dat u dan de overeenkomst wilt ontbinden of in sommige gevallen zelfs vernietigen.

Incassotraject

Bent u verwikkeld in een incassotraject of heeft u zelf een vordering die niet wordt voldaan? Ons kantoor helpt u ook in dit soort gevallen.

WSNP- en Bewindvoeringszaken

Hoger beroep tegen afwijzing toelating WSNP en tegen tussentijdse beëindiging WSNP. Bent u niet tevreden met uw huidige bewindvoerder en zou u van bewindvoerder willen veranderen?