Tarieven

Wij zijn van mening dat iedereen recht heeft op juridische bijstand en/of een advocaat. Of u nu een uitkering ontvangt of een goed betaalde baan heeft, wij zullen u altijd trachten te helpen. Bang voor hoge advocaatkosten is bij ons niet nodig.

Wij kijken eerst of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit houdt in dat, indien uw inkomen zich onder een bepaalde inkomensgrens bevindt, u in aanmerking kunt komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand via de Raad voor Rechtsbijstand.

Wij zullen in dat geval een toevoeging voor u aanvragen. U betaalt dan alleen een eigen bijdrage, waarvan de hoogte wordt vastgesteld aan de hand van uw inkomen. De rest van de advocaatkosten wordt vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand. Voor details hierover verwijzen wij u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Aan de hand van uw inkomen kunnen we bepalen of u in aanmerking komt voor een toevoeging en deze ook voor u aanvragen. Neemt u hiervoor contact op met ons kantoor.

Indien u een bijstandsuitkering heeft, zou u in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding van de eigen bijdrage door middel van bijzondere bijstand. Ons kantoor kan u helpen bij het aanvragen van de bijzondere bijstand. Als u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand omdat uw inkomen te hoog is, dan geldt het volgende; voor alle te verrichten werkzaamheden zal het uurtarief in rekening worden gebracht. U kunt er echter ook voor kiezen een vaste prijsafspraak te maken zodat u meteen weet waar u aan toe bent. Dit zullen echter geen extreem hoge bedragen zijn waar u bang voor hoeft te zijn. Wij zullen uw financiële situatie bekijken en daarmee rekening houden bij het bepalen van een prijsafspraak.

Rechtsbijstandsverzekering en vrije advocaatkeuze.
Het is goed mogelijk dat u een rechtsbijstandsverzekering heeft. In dat geval heeft u ook een vrije advocaatkeuze. Het is niet meer zo dat u gebonden bent aan een door uw rechtsbijstandsverzekering aangeboden jurist of advocaat. Let wel, indien u gebruik wenst te maken van een advocaat naar eigen keuze is het verstandig om dit eerst met uw rechtsbijstandsverzekering te bespreken. Het akkoord van uw rechtsbijstandsverzekering is slechts een formaliteit. Zij mogen uw keuze niet weigeren.
In uw polis staat vaak vermeld tot welk bedrag uw rechtsbijstandsverzekeraar een externe advocaat vergoedt.

Heeft u verder nog vragen met betrekking tot dit onderwerp? Neem dan contact op met ons kantoor. We bespreken graag de mogelijkheden met u.